Formularz rejestracji na praktyki studenckie

OSOBA
Pan/Pani *

*
*
ADRES DO KORESPONDENCJI
*
*
*
DANE KONTAKTOWE
*
*
UCZELNIA
*
*
PRAKTYKI
Preferowane miejsce praktyk w NBP
Preferowany czas trwania praktyk *

*
WYMAGANE DOKUMENTY
Podanie skierowane do Dyrektora Departamentu Kadr NBP i podpisane przez studentkę/studenta *
Wykaz osiągnięć (edukacyjnych, naukowych i zawodowych) *
Zaświadczenie z uczelni potwierdzające formę, rok i kierunek studiów wraz z informacją o średniej z egzaminów za poprzedni rok akademicki *
Plan pracy licencjackiej/magisterskiej zatwierdzony i podpisany przez promotora / zakres zainteresowań naukowych studenta przedstawiony w punktach *
  • Wymagane dokumenty należy załączyć w wersji elektronicznej do bieżącego formularza aplikacji
  • Akceptowane formaty dokumentów to: doc, docx, pdf, rtf, odt, jpg, png, gif, pptx, ppt, odp
  • Maksymalny dopuszczalny rozmiar pojedynczego dokumentu wynosi 2MB
UDZIELONE ZGODY I AKCEPTACJE
Akceptacja regulaminu praktyk studenckich *
Informacja i zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Informacje oznaczone * są wymagane.
*
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję